Pošli příběh – cena Nadi Urbánkové

Pošli příběh – Projekt pro všechny, kteří bojovali či bojují s rakovinou
Pošli příběh – Cena Nadi Urbánkové je nový projekt Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná, jehož cílem je prostřednictvím konkrétních příběhů pomoci těm, kteří svádějí boj se zákeřnou rakovinou. Patronkou projektu je zpěvačka Naďa Urbánková, která má s tímto onemocněním své osobní zkušenosti. Zapojit se do něj mohou všichni, kteří se buď na vlastní kůži či prostřednictvím někoho ze svého blízkého okolí s rakovinou setkali.
Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové jako inspirace ke vzniku projektu Pošli příběh
V roce 2010 zahájila Nadace Rakovina Věc veřejná putovní výstavu fotografií Pavly Hodkové s podporou Jana Saudka, jejímž tématem byly osudy lidí, kteří se setkali s rakovinou. Na uměleckých fotografiích jsou zachyceny osobnosti jak z veřejného, tak neveřejného života společně se svými konkrétními příběhy. Výstava proběhla postupně v mnoha městech a pro velký úspěch pokračuje i v letošním roce. Doplněna byla navíc výpravnou knižní publikací s příběhy a fotografiemi, kterou je možno zakoupit na www.piklio.com/vecverejna. Výtěžek z prodeje je poukázán na konto Nadace RVV.
Právě tato úspěšná výstava inspirovala pracovníky Nadace RVV k práci na dalším projektu, který si klade za cíl oslovit pokud možno co nejširší veřejnost a prostřednictvím osobních příběhů tak dodat odvahu a naději těm, kteří v současné době s rakovinou bojují. Zároveň chce také upozornit na to, že v souvislosti s rakovinou není lhostejnost na místě.
Pošli příběh – Cena Nadi Urbánkové
Nový projekt Nadace RVV má název Pošli příběh – cena Nadi Urbánkové bude veřejnosti představen  na vlastních webových stránkách www.poslipribeh.cz. Jeho patronkou je zpěvačka Naďa Urbánková, která má s rakovinou své osobní zkušenosti. Přestože před několika lety přišla v jejím důsledku o oba prsy, nikdy nepropadala beznaději a skepsi a svůj boj nakonec s přispěním lékařů vyhrála.
Právě osobnost Nadi Urbánkové a její přímý prožitek dává záruku, že projekt Pošli příběh je založený na skutečných osudech a zkušenostech lidí, kteří přišli na vlastní kůži s rakovinou do styku. Jsou to právě oni, kteří mají tu moc na základě vlastních příkladů dodat naději, povzbuzení a sílu bojovat všem, kteří možná ztrácejí optimismus a žijí v nikdy neutichajícím strachu.
Cílem projektu Pošli příběh je vytvořit přátelskou skupinu lidí, do níž se může zapojit každý, kdo s nádorovým onemocněním bojoval či bojuje, případně kdo tuto nemoc prožíval či prožívá s někým blízkým. Každý může poslat svůj osobní příběh, v němž se nejen „vypíše“ z toho, co v souvislosti s rakovinou prožil, ale může touto cestou motivovat ostatní. Všichni zúčastnění se budou moci zároveň setkávat v rámci workshopů, na nichž bude prostor k navazování nových přátelství, zábavě i k získávání nových informací ohledně výzkumu léčby rakoviny.
Cena Nadi Urbánkové a další dárky pro vybrané příběhy
Všechny zaslané příběhy bude hodnotit porota sestavená z členů a spolupracovníků Nadace RVV: Naďa Urbánková, Prof. Vladimír Mihál, Doc. Marián Hajdúch, ředitelka nadace Renata Hilšer Grmolenská, tisková mluvčí Martina Husková, patronka nadace Vlaďka Erbová, Renáta Jirásková a Václav Krejčík. Vybrané příběhy budou odměněny pěknými dárky, ty nejlepší pak obdrží „Cenu Nadi Urbánkové“.
Více informací a konkrétní údaje k zaslání vlastního příběhu budou k nalezení na oficiálních stránkách projektu Pošli příběh – www.poslipribeh.cz.
Nadace Rakovina věc veřejná byla založena v Olomouci 1997. Nadace pomáhá financovat výzkum nových protinádorových léčiv a diagnostiku nádorových onemocnění v Laboratoři experimentální medicíny, která působí při Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Vědecká činnost nadace probíhá v laboratoři experimentální medicíny. Činnost tohoto špičkového pracoviště podporují Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci. Společenské akce pro své partnery i širokou veřejnost pořádá nadace pravidelně již od roku 2001. Výtěžek z těchto benefičních projektů je věnován na nadační konto Rakovina věc veřejná.
Nemoc si nevybírá, ale vy si vybrat můžete. Podpořte výzkum léčby rakoviny. Děkujeme.
Kontakt:
Martina Husková, 602 680 213
huskova@hlproduction.cz
Plakát ke stažení