Pohádkový les na Rudolfově – pozvánka na úvodní vycházku

V neděli 1. května 2011 se uskuteční vycházka pořadatelů po trase Pohádkového lesa. Při této vycházce bude vybráno umístění jednotlivých stanovišť. Tato vycházka je veřejně přístupná, odchod na trasu Pohádkového lesa je od kostela v Rudolfově po příjezdu autobusu MHD linky č.1 ve 13 hodin a 38 minut. Při vycházce není zajišťován žádný program pro děti, jedná se pouze o procházku po nedělním obědě, na které si pořadatelé upřesňují detaily každého stanoviště.

PŘEDPRODEJ ÚČASTNICKÝCH KARET

Účastnické karty bude možné zakoupit na těchto předprodejních místech :

České Budějovice

cukrárna Café Alice, Biskupská ulice

zahájení předprodeje v sobotu 14. května 2011 v 8 hodin ráno

Předprodej probíhá pouze do vyprodání účastnických karet !

Rudolfov

v prostorách rodinného centra

předprodej pouze v sobotu 14. května 2011 od 8:30 do 10 hodin

Týn nad Vltavou

Dům dětí a mládeže, Tyršova 26

předprodej pouze v pondělí 16. května a ve středu 18. května 2011, vždy od 9 do 17 hodin

Jaderná elektrárna Temelín

zahájení předprodeje v pondělí 16. května 2011 v 8 hodin v budově AB

Předprodej probíhá pouze do vyprodání účastnických karet !

Účastnické karty do Pohádkového lesa nelze předem zamluvit ani rezervovat.

Cena účastnické karty : 50,- Kč

Nové www stránky Pohádkového lesa

www.pohadkovyles.jecool.net

Právě v těchto dnech probíhá tvorba nových webových stránek Pohádkového lesa. Některé záložky jsou již naplněné, jiné budou zpracovány v příštím týdnu. Máte příležitost sledovat vývoj našich nových stránek na internetu. Připomínky k novým stránkám můžete posílat na adresu pohadkovyles@kct.cz

Přeji Vám do Pohádkového lesa hezké počasí a těším se nashledanou v Rudolfově

Jirka Fink

Pošli příběh – cena Nadi Urbánkové

Pošli příběh – Projekt pro všechny, kteří bojovali či bojují s rakovinou
Pošli příběh – Cena Nadi Urbánkové je nový projekt Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná, jehož cílem je prostřednictvím konkrétních příběhů pomoci těm, kteří svádějí boj se zákeřnou rakovinou. Patronkou projektu je zpěvačka Naďa Urbánková, která má s tímto onemocněním své osobní zkušenosti. Zapojit se do něj mohou všichni, kteří se buď na vlastní kůži či prostřednictvím někoho ze svého blízkého okolí s rakovinou setkali.
Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové jako inspirace ke vzniku projektu Pošli příběh
V roce 2010 zahájila Nadace Rakovina Věc veřejná putovní výstavu fotografií Pavly Hodkové s podporou Jana Saudka, jejímž tématem byly osudy lidí, kteří se setkali s rakovinou. Na uměleckých fotografiích jsou zachyceny osobnosti jak z veřejného, tak neveřejného života společně se svými konkrétními příběhy. Výstava proběhla postupně v mnoha městech a pro velký úspěch pokračuje i v letošním roce. Doplněna byla navíc výpravnou knižní publikací s příběhy a fotografiemi, kterou je možno zakoupit na www.piklio.com/vecverejna. Výtěžek z prodeje je poukázán na konto Nadace RVV.
Právě tato úspěšná výstava inspirovala pracovníky Nadace RVV k práci na dalším projektu, který si klade za cíl oslovit pokud možno co nejširší veřejnost a prostřednictvím osobních příběhů tak dodat odvahu a naději těm, kteří v současné době s rakovinou bojují. Zároveň chce také upozornit na to, že v souvislosti s rakovinou není lhostejnost na místě.
Pošli příběh – Cena Nadi Urbánkové
Nový projekt Nadace RVV má název Pošli příběh – cena Nadi Urbánkové bude veřejnosti představen  na vlastních webových stránkách www.poslipribeh.cz. Jeho patronkou je zpěvačka Naďa Urbánková, která má s rakovinou své osobní zkušenosti. Přestože před několika lety přišla v jejím důsledku o oba prsy, nikdy nepropadala beznaději a skepsi a svůj boj nakonec s přispěním lékařů vyhrála.
Právě osobnost Nadi Urbánkové a její přímý prožitek dává záruku, že projekt Pošli příběh je založený na skutečných osudech a zkušenostech lidí, kteří přišli na vlastní kůži s rakovinou do styku. Jsou to právě oni, kteří mají tu moc na základě vlastních příkladů dodat naději, povzbuzení a sílu bojovat všem, kteří možná ztrácejí optimismus a žijí v nikdy neutichajícím strachu.
Cílem projektu Pošli příběh je vytvořit přátelskou skupinu lidí, do níž se může zapojit každý, kdo s nádorovým onemocněním bojoval či bojuje, případně kdo tuto nemoc prožíval či prožívá s někým blízkým. Každý může poslat svůj osobní příběh, v němž se nejen „vypíše“ z toho, co v souvislosti s rakovinou prožil, ale může touto cestou motivovat ostatní. Všichni zúčastnění se budou moci zároveň setkávat v rámci workshopů, na nichž bude prostor k navazování nových přátelství, zábavě i k získávání nových informací ohledně výzkumu léčby rakoviny.
Cena Nadi Urbánkové a další dárky pro vybrané příběhy
Všechny zaslané příběhy bude hodnotit porota sestavená z členů a spolupracovníků Nadace RVV: Naďa Urbánková, Prof. Vladimír Mihál, Doc. Marián Hajdúch, ředitelka nadace Renata Hilšer Grmolenská, tisková mluvčí Martina Husková, patronka nadace Vlaďka Erbová, Renáta Jirásková a Václav Krejčík. Vybrané příběhy budou odměněny pěknými dárky, ty nejlepší pak obdrží „Cenu Nadi Urbánkové“.
Více informací a konkrétní údaje k zaslání vlastního příběhu budou k nalezení na oficiálních stránkách projektu Pošli příběh – www.poslipribeh.cz.
Nadace Rakovina věc veřejná byla založena v Olomouci 1997. Nadace pomáhá financovat výzkum nových protinádorových léčiv a diagnostiku nádorových onemocnění v Laboratoři experimentální medicíny, která působí při Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Vědecká činnost nadace probíhá v laboratoři experimentální medicíny. Činnost tohoto špičkového pracoviště podporují Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci. Společenské akce pro své partnery i širokou veřejnost pořádá nadace pravidelně již od roku 2001. Výtěžek z těchto benefičních projektů je věnován na nadační konto Rakovina věc veřejná.
Nemoc si nevybírá, ale vy si vybrat můžete. Podpořte výzkum léčby rakoviny. Děkujeme.
Kontakt:
Martina Husková, 602 680 213
huskova@hlproduction.cz
Plakát ke stažení

Soutěž Nadace Partnerství: Získejte titul Město stromů!

Nadace Partnerství vyhlašuje již šestý ročník soutěže Město stromů. Nově se do soutěže, která probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí, mohou přihlásit všechna města na území České republiky. Úkolem přihlášených měst je připravit celoroční kampaň pro veřejnost inspirovanou stromy a přírodou. Vítězné město získá kromě titulu a finanční odměny ve výši 50 tisíc korun od společnosti Tetra Pak také jedinečnou možnost zúčastnit se celoevropského klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).
Uzávěrka přihlášek je 5. června 2011.
Nápad věnovat jeden rok stromům vznikl v roce 2004 ve Strakonicích pod názvem Rok stromu. Na základě obrovského úspěchu kampaně se Nadace Partnerství rozhodla přenést tuto myšlenku pod názvem Město stromů i do dalších měst. Prvním Městem stromů se v roce 2006/2007 stalo Zdravé město Kroměříž, následovala Tachov, dále Krnov, Havířov a Broumov. Bližší informace k soutěži včetně formuláře přihlášky můžete nalézt na www.stromzivota.cz/mestostromu.

Světový den pro bezpečnost a zdraví při práci 2011

28. duben je každoročně Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezinárodní organizace práce (ILO) tento světový den slaví od roku 2003, přičemž prostřednictvím sociálního dialogu a tripartity zdůrazňuje prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví. Tématem v letošním roce je:Manažerský systém řízení BOZP: nástroj pro neustálé zlepšování.
Agentura EU-OSHA, která stojí v čele při poskytování aktuálních a přesných informací o těchto otázkách, aktivně podporuje Mezinárodní organizaci práce v propagaci tohoto důležitého dne.

Rakovina – věc veřejná – výstava v Českých Budějovicích

Výstava fotografií Pavly Hodkové byla slavnostně otevřena v Českých Budějovicích – v nákupním centru GÉČKO.
Výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka putuje v roce 2011 po dalších městech České republiky s cílem podpořit nadaci Rakovina věc veřejná.
Všechny fotografie výstavy jsou na prodej, stejně tak můžete projekt podpořit zakoupením A4/A3 publikace se všemi fotografiemi. Vše lze objednat na on-line stránkách hlavního partnera nadace RVV PIKLIO.COM www.piklio.com/vecverejna.cz

Den Země – 22. duben 2011

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.
Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.
www.denzeme.cz

V Českých Budějovicích se bude ve středu 20. dubna slavit Den Země. Celkem sedm nevládních organizací nabídne své poradenství, informační materiály a další služby v oblasti ochrany životního prostředí pro obyvatele i návštěvníky města a to od 10 do 17 hodin na konci Lannovy třídy u přechodu k hlavní poště.
Zájemci zde mohou získat rady i informace k tématům úspor energie, nízkoenergetických a pasivních domů, obnovitelných zdrojů energie, ochrany klimatu i vody, snižování množství odpadu, dětských plen šetrných k přírodě, soužití s velkými šelmami, jihočeských pískoven či biopotravin. Z aktuálních témat to pak bude problematika ochrany přírody v Národním parku Šumava nebo bezpečnost jaderné energetiky.

Světový den zdraví 2011 – oslavme pohybem

Pracovníci Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu zvou širokou veřejnost na připomenutí tohoto dne: 7. dubna 2011 v 15.30 hodin – U Dlouhého mostu České Budějovice. Společně si vyjdeme pěšky, nebo vyjedeme na kole či bruslích po cyklostezce na Hlubokou nad Vltavou. Diskutovat budeme nad mottem letošního Světového den zdraví, účastníci obdrží slevové poukázky na vyšetření v Poradně PZ a ZŽS. Těšíme se na vaši účast.

1 2