Rakovina je po celém světě jednou z hlavních příčin úmrtí. WHO odhaduje, že mezi lety 2005 a 2015 na tuto nemoc bez efektivní intervence zemře až 84 miliónů lidí.
WHO každoročně 4. února spojuje své úsilí s Mezinárodní unií boje proti rakovině (International Union Against Cancer), aby společně prosazovaly způsoby jak zmírnit dopady rakoviny. Prevence vzniku rakoviny a zvýšení kvality života pancientů s rakovinou jsou témata, ke kterým se obě organizace pravidelně vracejí.
Každoročně je v Evropě diagnostikováno 3,2 milionu případů rakoviny. Nejčastěji se jedná o rakovinu prsu, tlustého střeva a plic. I přes velké pokroky ve výzkumu a léčbě zůstává rakovina jedním z nejvážnějších problémů v oblasti zdraví. EU přijala množství opatření, která pomáhají zachraňovat životy a zvyšovat kvalitu života pacientů s rakovinou.

Zdravější životní styl vede ke zlepšení celkového zdravotního stavu a pomáhá předcházet některým typům rakoviny (viz Evropský kodex proti rakovině). Zásadní význam mají též systematická preventivní vyšetření, která umožňují včasnou diagnózu a léčbu nemoci.

V současné době přetrvává mezi státy EU znepokojivá nerovnost, pokud jde o boj proti rakovině a její léčbu, včetně preventivních prohlídek zaměřených na rakovinu prsu, děložního čípku a tlustého střeva. V rámci několika projektů EU se shromažďují srovnatelné údaje o výskytu rakoviny a výsledcích léčby s cílem nalézat a šířit osvědčené postupy prevence, diagnózy, léčby a péče. Evropské země mohou ze vzájemné spolupráce mnoho získat. Rakovina není jen národní problém a sdílení odborných znalostí a kapacit nám může pomoci tento problém efektivněji řešit.
Jak vzniku rakoviny předcházet:
neužívat tabákové výrobky
zdravé stravování a pravidelná fyzická aktivita
omezená konzumace alkoholu
ochrana před infekcemi způsobujícími rakovinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *