Světový den boje proti AIDS 2010

Akce připomínající Světový den boje proti AIDS v roce 2010

– 4. ročník slavnostního večera „Červená stužka a my“ – Betlémská kaple 2.12.2010 (více www.narimodels.cz)

– Tramvaj proti AIDS – již posedmé v pražských ulicích – Občanské sdružení Česká společnost AIDS pomoc pořádá ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy již posedmé preventivní akci s názvem Dopravní podnik proti AIDS, která proběhne v již tradičním termínu 1. prosince 2010 v odpoledních hodinách (13-18 hodin)
– DUREX FOR LIFE 1.12.2010 – více na www.artforlife.cz

– První prosinec přinese vyvrcholení druhého ročníku podzimní osvětové kampaně Všeobecné zdravotní pojišťovny „Nebudu pozitivní HIV!“, která je zaměřena na prevenci před riziky přenosu viru HIV. V tento den do ulic sedmi měst Ústeckého kraje vyrazí promo týmy VZP, které budou podávat informace o této nebezpečné nemoci a zároveň předávat informační materiály týkající se tohoto nebezpečného fenoménu 21. století.
„VZP se v letošním roce opět rozhodla podpořit boj proti tomuto infekčnímu onemocnění, a to i proto, že Ústeckému kraji patří 4. místo v počtu nakažených osob“, uvedl MUDr. Petr Veselský, ředitel krajské pobočky VZP ČR pro Ústecký kraj, a dodal: „Léčba jednoho HIV pozitivního člověka stojí pojišťovnu v průměru 51 tisíc korun měsíčně“.

– Městská divadla pražská se i letos zapojí do této osvětové a informační kampaně. Pokud si ve středu 1. 12. zakoupíte mašličku právě od divadelních promotýmů, nejen že podpoříte dobrou věc, ale navíc budete odměněni slevovým kuponem do Městských divadel pražských!

– Město Hodonín se zapojí ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, dislokovaným pracovištěm podpory zdraví Brno do osvětové a informační kampaně Světový den boje proti AIDS.
V rámci Projektu Zdravé město Hodonín proběhne 8. prosince 2010 v Městské knihovně Hodonín interaktivní hra: Hrou proti HIV/AIDS, které se zúčastní hodonínské střední školy.

– Říjen 2010: 11 nových HIV pozitivních
zdroj: SZÚ, ČSAP | listopad 2010
V říjnu 2010 bylo v České republice nahlášeno 11 nově diagnostikovaných HIV pozitivních. Od počátku roku 2010 bylo zjištěno 149 nových HIV pozitivních případů. Největší nárůst zaznamenala v říjnu 2010 Praha a Jihomoravský kraj. Celkový počet HIV pozitivních v ČR dosáhl počtu 1493 osob (absolutní počet). Nejvíce HIV poz. připadá na Prahu (zde je k poslednímu říjnu evidováno 714 HIV pozitivních osob), Středočeský a Jihomoravský kraj. Naopak nejméně HIV pozitivních je hlášeno na Vysočině (16) a v Pardubickém kraji (17).
V České republice onemocnělo AIDS již 318 lidí. V říjnu 2010 se AIDS u nikoho nerozvinul, 7 lidí tomotu onemocnění v září a říjnu 2010 podlehlo.
V ČR bylo k 31. srpnu 2010 evidiváno 328 HIV pozitivních cizinců bez trvalého pobytu. Více informací na www.szu.cz