PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K VÝTVARNÉ SOUTĚŽI PRO DĚTI – JSME ZDRAVÍ SE ZDRAVOU PĚTKOU

SOUTĚŽ JE VYHLÁŠENA pro děti v MŠ a ZŠ.

Občanské sdružení Zdravá Vysočina, o.s. nyní získalo od Nadačního fondu Albert grant na realizaci projektu, tentokráte s názvem „Jsme zdraví se Zdravou pětkou“. Proto společně s tímto Fondem a Státním zdravotním ústavem může tuto výtvarnou soutěž vyhlásit i nyní v závěru roku.
Soutěž je určena pro děti ve třech věkových kategoriích:
 kategorie I: děti z mateřských škol
 kategorie II: žáci 1. – 3. tříd základních škol
 kategorie III: žáci 4. – 6. tříd základních škol
Do soutěže budou zařazeny nejen kresby, ale může jít i o návrhy plakátu, pohlednice, loga, samolepky, placky, igelitky, potisk trička či prostorové práce. Velikost, barevnost a technika kreseb a dalších prací nejsou omezeny. Práce může mít jednoho autora, ale i kolektiv autorů.
VYHLÁŠENA JE I HLAVNÍ KATEGORIE SOUTĚžE:
„NAMALUJ ZDRAVOU PĚTKU“
Úkolem je do tvaru či obrysu „pětky“, který si autoři (školy) vytvoří v různé velikosti či podobě, namalovat, nalepit či jinými způsoby vytvořit obrázky, motivy či příběhy, týkající se zdravé výživy nebo zdravého životního stylu.
Na každé práci musí být čitelně uvedeno: jméno a příjmení autora, jeho věk, název a adresa školy a třída, kterou navštěvuje. V případě kolektivu pak jména a příjmení, věk a třídy u všech autorů.
Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výtvarné práce dále použít, zejména k výstavám a publikování. Zasláním práce autor souhlasí se všemi podmínkami soutěže včetně dalšího využití.
Uzávěrka soutěže je 21. prosince 2010 (rozhodující je poštovní razítko nebo datum osobního předání). Po uzávěrce soutěže budou nejlepší práce vyhodnoceny porotou a autoři budou odměněni zajímavými cenami. Nejlepší autoři budou o výsledcích soutěže informováni elektronickou formou prostřednictvím dané školy.
Předání cen nejlepším autorům se předpokládá v průběhu ledna v odpoledních hodinách ve vybraném supermarketu ALBERT (termín i místo bude upřesněno).
Soutěžní práce můžete zasílat poštou na adresu: Státní zdravotní ústav, Vrchlického 57,
587 25 Jihlava nebo je můžete osobně předat na téže adrese ve 3. patře budovy
(SZÚ, č.dv. 317, 318, 322), případně je můžete zasílat (oskenované nebo vyfotografované – zde uveďte originální rozměry) elektronicky ve formátu .jpg na adresu: zdrava.vysocina@seznam.cz.
Bližší informace případně obdržíte na tel.: 567 574 732 (p. Pokorná), e-mail: hpokorna@szu.cz.
Za organizátory soutěže zdraví a děkuje

MUDr. Stanislav Wasserbauer
Zdravá Vysočina, o.s. (předseda)
a Státní zdravotní ústav
(vedoucí pracoviště pro kraj Vysočina)

MUDr. Stanislav Wasserbauer
Zdravá Vysočina, o.s.
Demlova 22
586 01 Jihlava
IČ: 22681388
Tel: 608569557

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.