Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování s modelovým zaměřením na rizikové a škodlivé pití alkoholu – Časná identifikace a krátká intervence rizikového chování.

Projekt realizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví, o.s. za finanční podpory MZ ČR v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010, č. 10030.

V Českých Budějovicích se bude seminář konat pod záštitou radní Jč. kraje RNDr. Jany Krejsové, a to dne 24. listopadu 2010 od 9,00 hod, Krajský úřad Jč.kraje, České Budějovice, ul. B. Němcové 49/3, sál č.325, 2.patro. 9.00 – 16.00 hod. Kontakt: marie.tichakova@nspz.cz nebo tichakova@centrum.cz; tel: 737 121 376

Podrobnější informace a přihlášku naleznete na www.nspz.cz , a to nejpozději do 22. listopadu 2010. Kapacita je omezena, proto odesílejte své přihlášky včas.

Semináře budou ohodnoceny kredity České lékařské komory (ČLK), České asociace sester (ČAS) a Komory pro další vzdělávání vysokoškolských pracovníků ve zdravotnictví (KDVVPZ). E – learning – v návaznosti na seminář budou vytvořeny webové stránky s tématikou krátké intervence.

Semináře jsou určeny zdravotnickým pracovníkům (lékaři, sestry, komunitní zdravotničtí pracovníci), poskytovatelům sociálních služeb (zaměstnanci sociální sféry státních, samosprávných, církevních organizací, jiných nestátních organizací, občanských sdružení apod.), příbuzným profesím (osoby pracující s dětmi a mládeží atd.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *