Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení od 1. září 2010

Od 1. září 2010 je účinná vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.