IV. ROČNÍK ROTOPED-TOURS A 1. ROČNÍK PĚŠKO – TOURS 2010 Jihočeský kraj – u příležitosti 1. října – Mezinárodní den seniorů

Termín: 1. října – 31. října 2010
Podmínky účasti:
 Zúčastnit se může každý BEZ OHLEDU NA VĚK, kdo má přístup k rotopedu
 Pokud nemáte možnost jet na rotopedu, můžete se účastnit jako chodec a organizátorům nahlásíte počet našlapaných kilometrů od 1. do 31. 10. 2010
 Ujetou nebo ušlou vzdálenost si zaznamenávejte každý den do tabulky
 31. října 2010 tuto vzdálenost sečtěte a počet kilometrů nahlašte organizátorům aktivity
 Vítězem se stává každý, kdo se zúčastní, neboť svou aktivitou udělal něco pro své zdraví

Účelem této akce je propagace pozitivního přístupu k životu, zejména propagace pohybové aktivity a zdravého životního stylu

Senioři a jejich rodiny – síla, kterou je třeba rozvinout

Výsledky zasílejte hlavní organizátorce – MVDr. Marcele Mathesové
email: marcela.mathesova@nspz.cz – budou zveřejněny začátkem listopadu na webových stránkách o.s. Národní síť podpory zdraví – www.nspz.cz
10 vylosovaných účastníků z Jihočeského kraje obdrží kosmetický dárek a slevové poukázky na konzultaci a vyšetření v Poradně podpory zdraví a zdravého životního stylu
v Českých Budějovicích
Dotazy pro účastníky z Jč. kraje – Marie Ticháková – Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu, České Budějovice – MEDIPONT, ul. Matice školské
Tel.: +42 737 121 376, email: marie.tichakova@nspz.cz
http://www.podpora-zdravi.cz
Hlavní partner: NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.