Dne 20. ledna 2009 vstoupila v platnost nová právní úprava pro potravinářské přídatné látky, kterou představuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.

Nařízením se nahrazuje předchozí právní úprava a stanoví se harmonizované požadavky na používání potravinářských přídatných látek a jejich uvádění na trh, které platí jednotně ve všech členských státech Evropské unie.

Mezi základní ustanovení patří požadavky na označování přídatných látek jak v případě, že přídatné látky jsou použity pro další výrobu potravin, nebo jsou určeny přímo pro konečného spotřebitele. Nově se v článku 24 odstavci 1 nařízení stanoví povinnost uvést v označení potravin obsahujících určitá potravinářská barviva doplňující informace.

Pokud byla při výrobě potraviny použita, nebo potravin obsahuje následující potravinářská barviva:

E 110 žluť SY

E 104 chinolinová žluť SY

E 122 azorubin

E 129 červeň allura

E 102 tartrazin

E 124 ponceau 4R

je nutné buď u kódu nebo názvu tohoto barviva uvést informaci „může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“.

Povinnost tohoto označení nastala dnem 20. července 2010 s tím, že potraviny vyrobené a označené před tímto datem mohou být prodávány do dne jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Další informace najdete na serveru Ministerstva zdravotnictví ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *